วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561

จังหวัดสระบุรี อัญเชิญองค์ครุฑขึ้นประดิษฐานอาคารศูนย์ราชการแห่งใหม่

 

               วันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา14.00 น.  นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานอัญเชิญองค์ครุฑขึ้นประดิษฐานอาคารศูนย์ราชการแห่งใหม่จังหวัดสระบุรีโดยมีนาย เกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีและ นำส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ  ภาคเอกชน และประชาชน เป็นเกียรติร่วมงาน จากการดำเนินงานก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ทั้งนี้ศูนย์ราชการแห่งใหม่จังหวัดสระบุรี ได้วางศิลาฤกษ์และดำเนินการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 6 ก.ย.2559 โดยมีนายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นเดินทางมาเป็นประธานวางศิลาฤกษ์
                          เดิมศาลากลางจังหวัดสระบุรีตั้งอยู่บนพื้นที่ราชพัสดุเนื้อที่ประมาณ 25 ไร่ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 2 ชั้น ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2512 และมีการต่อเติมอาคารเมื่อปี พ.ศ.2547  ขณะนี้อาคารทำการมีสภาพชำรุดทรุดโทรมและพื้นที่ภายในอาคารมีไม่เพียงพอ สำหรับรองรับส่วนราชการต่างๆ สถานที่คับแคบ ไม่สะดวกต่อการให้บริการประชาชน
                           ที่ผ่านมาคณะกรรมการ จัดวางผังแม่บทการใช้ที่ดินศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับ การแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการจัดวางผังแม่บทการใช้ที่ดินศูนย์ราชการระดับจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมประชุมรับทราบและร่วมพิจารณา ข้อดี-ข้อเสีย ของการใช้ที่ดินในการก่อสร้างอาคารศาลากลางหลังใหม่ที่จะสร้างขึ้นในอนาคต ซึ่งจังหวัดสระบุรีรวบรวมข้อมูลต่างๆ ทุกด้าน นำเสนอขอเงินงบประมาณ เพื่อนำมาก่อสร้างอาคารศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ควบคู่ขั้นตอนการผลักดันของหลายๆ ฝ่าย เพื่อให้จังหวัดสระบุรีมีอาคารศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ รองรับหน่วยงานราชการต่างๆ และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาติดต่องานราชการได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น โดยมีนโยบายที่จะจัดสร้างศูนย์ราชการจังหวัดบริเวณพื้นที่ชลประทาน ใกล้อ่างเก็บน้ำคลองเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ซึ่งจะใช้พื้นที่บริเวณนี้
                      โดยจังหวัดสระบุรีได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ  วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 598,500,000  บาท ประกอบไปด้วยอาคารศาลากลางทรงจัตุรมุข 4 ชั้น เนื้อที่รวม16,000 ตารางเมตร มีส่วนราชการเดิมและส่วนราชการภายนอกย้ายเข้าไปร่วมปฏิบัติงานจำนวนประมาณ 34 หน่วยงาน หอประชุม 1 อาคาร จุคนประมาณ 1,000 คน อาคารจอดรถ 6 ชั้น จำนวน 1 อาคาร และโรงอาหาร 1 อาคาร  ซึ่งสามารถรองรับการให้บริการประชาชนได้อย่างเพียงพอ  บนเนื้อที่ 53 ไร่ 49 ตารางวา โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2559 กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 15  มีนาคม 2562  จากผลการดำเนินงานในปัจจุบันภายในเดือนกันยายนนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ก่อนแผนงาน และการก่อสร้างแล้วเสร็จก็ถือเป็นความภาคภูมิใจของข้าราชการและประชาชนจังหวัดสระบุรี ที่อยากให้มีศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ที่สง่างามและเป็นเอกลักษณ์แก่จังหวัดสระบุรีด้วย
           
               สำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกเส้นทางหลักจะสร้างถนนและสะพานข้ามอ่างเก็บน้ำคลองเพรียว เพื่อที่จะเข้าไปสู่ศูนย์ราชการแห่งใหม่ มีจุดเริ่มต้นเชื่อมต่อกับถนนทางหลวงหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ หน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 1 ผ่าน ส่วนราชการใกล้เคียงเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4 ช่องการจราจร ออกแบบเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงมีคานรูปตัวไอ ความยาวประมาณ 650 เมตร ความกว้าง 19 เมตร โดยจะใช้งบประมาณการก่อสร้างเบื้องต้นประเมินไว้ประมาณ 280 ล้านบาท มีแผนการก่อสร้างประมาณ 2 ปี และถนนสายนี้จะกลายเป็น Land Mark แห่งใหม่ของจังหวัดสระบุรีอีกด้วย และในอนาคตจังหวัดสระบุรีมีนโยบายร่วมกับกรมชลประทานที่จะพัฒนาพื้นที่รอบอ่างเก็บน้ำเพื่อเป็นสวนสาธารณะสวนสุขภาพ เป็นแหล่งท่องเที่ยว จุดชมวิว เพื่อให้เป็นสถานที่สันทนาการของพี่น้องประชาชนอีกด้วย

(คนธรรมดา ม้าตัวเดียว)   บรรณาธิการข่าว 
เรวัติ น้อยวิจิตร Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com 081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น