วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2561

โรงพยาบาลอู่ทอง จัดพิธีทอดผ้าป่าประชารัฐสามัคคีเพื่อสมทบทุนจัดตั้งหน่วยไตเทียม และ จัดหาเครื่องมือแพทย์             นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าประชารัฐสามัคคีเพื่อสมทบทุนปรับปรุงห้องผ่าตัด,จัดตั้งหน่วยไตเทียม,จัดหาเครื่องมือแพทย์ ให้โรงพยาบาลอู่ทอง จว.สุพรรณบุรี ณ หน้าผาแกะสลักพระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ จว.สุพรรณบุรี โดยมีนางจุฬารัตน์ วันไชยธนวงศ์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมพิธีฯ             วันนี้ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรี โดย พันเอก เสน่ห์ บำรุงกิจ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรี(ฝ่ายทหาร)มอบหมายให้  นาวาอากาศเอกหญิง ลักขณา นาคพิทักษ์ รองหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคลและสนับสนุนทั่วไป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรี , ร้อยโท ธง สุวืโรจน์ เจ้าหน้าที่ยุทธ การกองอำนวยการรักษาคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรีนำกำลังพลชุดประสานงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่อำเภออู่ทอง ร่วมพิธีทอดผ้าป่าประชารัฐสามัคคีเพื่อสมทบทุนปรับปรุงห้องผ่าตัด,จัดตั้งหน่วยไตเทียม,จัดหาเครื่องมือแพทย์ ให้โรงพยาบาลอู่ทอง จว.สุพรรณบุรี ณ หน้าผาแกะสลักพระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ จว.สุพรรณบุรี  โดยมีแพทย์หญิงสมพิศ  จำปาเงิน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอู่ทอง พร้อมคณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ เป็นแม่งานใหญ่ ..


 

 
 


อำนวย  เดชทองคำ  ศูนย์ข่าวท้องถิ่นออนไลน์  รายงาน
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น