วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561

สุพรรณบุรี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ เป็นประธานเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี            (19 ก.ย.61) ที่ลานน้ำพุ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันสุพรรณบุรี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงาน “เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จ.สุพรรณบุรี พร้อมกล่าวว่า ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นการบริหารจัดการชุมชน การพัฒนาสินค้าของดีและของที่ระลึก โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นบวกกับความคิดเชิงสร้างสรรค์ ผสมผสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น เกิดเป็นการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวให้เกิดความประทับใจ บอกต่อ และกลับมาเที่ยวซ้ำ ซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้แก่หมู่บ้านและชุมชน ทั้งนี้ จึงขอฝากทุกหมู่บ้านที่เป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของ จ.สุพรรณบุรี ได้ค้นหาและพัฒนาให้เกิด 5 เสน่ห์ในชุมชน ได้แก่ SMILE STORY SECRET SURPRISE และ SPIRIT

           ด้านนางสาวสุวรรณา ตรีสิทธิเดช พัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดสุพรรณบุรี มีชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ทั้ง 10 อำเภอ รวม 42 หมู่บ้าน โดยบ้านพุน้ำร้อน หมู่ที่ 4 ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 50 ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบระดับประเทศ เป็นแบบอย่างของการสร้างรายได้ และความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านและชุมชน และประชาชนมีความสุข 
 

 เกรียงไกร ก่อเกียรติตระกูล บรรณาธิการข่าว 
เรวัติ น้อยวิจิตร Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com 081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น