วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561

สุพรรณบุรี พ.อ.เสน่ห์ บำรุงกิจ พร้อมคณะ ตรวจติดตาม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน            เมื่อ 24 กันยายน 2561 เวลา 08.00 น. พ.อ.เสน่ห์  บำรุงกิจ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.พ. ร่วมการตรวจติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดสุพรรณบุรี (โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) และโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี) ณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

      จำนวน 3 โครงการ

  1.โครงการแปรรูปอาหาร และบรรจุภัณฑ์ถนอมอาหารไข่เค็มทุบ และปลาร้า ณ บ้านกาบใหม่ ต.หัวโพธิ์
  2.โครงการส่งเสริมอาชีพพริกแกง ณ บ้านบางเมฆ หมู่ที่ 12 ต.บางตาเถร
  3.โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์เพื่อเป็นสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ชุมชน ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 4 ต.ต้นตาล
อำนวย  เดชทองคำ  ศูนย์ข่าวท้องถิ่นออนไลน์  รายงาน
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น