วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561

สระบุรี ปูนซิเมนต์ไทย และ มูลนิธิ SCG มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2561         สระบุรี  มูลนิธิ SCG ร่วมกับ บ.ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง) จก. บ.ปูนซิเมนต์ไทย(เขาวง) จก. มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2561 ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ชุมชนรอบโรงเรียน


        ที่สระบุรี/ ณ ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมเครือซิเมนต์ไทยท่าหลวง ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่ราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2561 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง) จำกัด ให้กับโรงเรียนที่อยู่ในพื้นทีใกล้เคียงกับ บ.ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง) จก. และบ.ปูนซิเมนต์ไทย(เขาวง) จก. มีนายอรรถพงศ์ สถิตมโนธรรม กรรมการผู้จัดการ บ.ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง) จก. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนายเอกชัย สัตยานุกูล เลขาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี ให้การต้อนรับ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ว่าที่เรือตรีศรัณยวัชร พูลสวัสดิ์ นายอำเภอบ้านหมอ นายกกชัย ฉายรัศมีกุล นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ นายสุเมธ ธีระนิติ นายอำเภอพระพุทธบาท และผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับทุนเข้าร่วมพิธี           ตามที่ บ.ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง) จก. บ.ปูนซิเมนต์ไทย(เขาวง) จก. และ มูลนิธิ SCG ให้ความสำคัญในด้านการศึกษา จึงได้พิจารณามอบทุนการศึกษาให้กับ นักเรียน นักศึกษา ครูและโรงเรียน ที่พร้อมร่วมกันพัฒนาการศึกษา โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่1.ทุนการศึกษาเด็กนักเรียน เป็นทุนต่อเนื่อง เริ่มให้ทุนฯ ตั้งแต่ชั้น ป.5 จนจบปริญญาตรี2.ทุนเพิ่มศักยภาพครู สำหรับครูที่มีความสนใจเพิ่มศักยภาพในระดับปริญญาโท3.ทุนสนับสนุนสถานศึกษา สำหรับโรงเรียนไที่มีความมุ่งมั่นและพร้อมที่จะช่วยกันพัฒนาในด้านการศึกษา นอกจากนี้ยังมีทุนจากมูลนิธิ SCG เป็นทุนการศึกษาเด็กนักเรียน เป็นทุนต่อเนื่อง เริ่มให้ทุนฯ ตั้งแต่ชั้น ป.5 จนจบปริญญาตรี รวมมอบทุนสนับสนุนในวันนี้ทั้งสิ้น 154 ทุน รวมเป็นเงิน 1,634,000 บาท            นายอรรถพงศ์ กล่าวว่า บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการมอบทุนแก่นักเรียน นักศึกษา ครู และสนับสนุนสถานศึกษาฯ จะบรรลุสมเจตนารมย์ที่บริษัทฯตั้งไว้ รวมถึงต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกท่านช่วยสนับสนุน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เราตั้งใจไว้ต่อไป


(คนธรรมดา  ม้าตัวเดียว)  บรรณาธิการข่าว 
เรวัติ น้อยวิจิตร Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com 081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น