วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561

วช.สัญจรเปิดนวัตกรรมฟาร์มกวางสมัยใหม่

   

               สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สัญจรเปิดนวัตกรรมเพื่อการทำฟาร์มกวางสมัยใหม่ ที่จังหวัดสุโขทัย หวังกระตุ้นต่อยอด การเลี้ยงกวางเชิงพาณิชย์แบบครบวงจร


              นางสาวสุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. กล่าวว่า วช.นำโดยศาสตราจารย์นายแพทย์สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในฐานะเลขานุการร่วมสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ สวนช.ได้สนับสนุน ชุดโครงการวิจัยบูรณาการนวัตกรรมเชิงประจักษ์เพื่อพัฒนาต่อยอดการทำฟาร์มกวางสู่การเกษตรสมัยใหม่ แก่โครงการวิจัย เรื่อง นวัตกรรมเพื่อการทำฟาร์มกวางสมัยใหม่ ภายใต้แผนบูรณาการ นวัตกรรมเพื่อการเกษตรสมัยใหม่ แก่ ดร.มณี อัชวรานนท์ และคณะ แห่งมหาวิทยาลัยรามคำแหง ผ่านงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2561 และมอบรางวัล Platinum Award  ถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดของงาน ให้แก่โครงการวิจัยดังกล่าว ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร ที่สนใจธุรกิจการเลี้ยงกวางเชิงพาณิชย์ และเป็นการต่อยอดการทำฟาร์มกวาง สู่การเกษตรสมัยใหม่ ทำให้เกษตรกร มีรายได้ที่แน่นอนและมั่นคง


                 ดร.มณี อาชวรานนท์ หัวหน้าโครงการวิจัย กล่าวว่า ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง ก่อตั้งมาเกือบ 16 ปี ด้วยการนำผลการวิจัยพื้นฐานที่เป็นองค์ความรู้ครบวงจร ทั้งการเลี้ยงกวางที่มีมาตรฐาน การผลิตอาหารชนิดต่างๆ เพื่อเลี้ยงกวาง การบริหารจัดการฟาร์มกวาง การเพิ่มผลผลิตลูกกวางที่แข็งแรง มีคุณภาพ การขยายสายพันธุ์กวางใหม่ให้เหมาะสมกับการเลี้ยงในภูมิประเทศของไทย รวมทั้งศึกษา คุณค่าทางโภชนาการของเขากวางอ่อน และผลของเขากวางอ่อนต่อสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนำองค์ความรู้จากงานวิจัยถ่ายทอดให้เกษตรกร ทำให้ชุมชนรอบบริเวณฟาร์มฯ มีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ฟาร์มกวางแห่งนี้ได้อบรมถ่ายทอดผลจาก การวิจัยให้กับเกษตรกรจนเกิดเครือข่าย และมีสมาชิกเกือบ 200 คนจากทั่วประเทศ ที่สนใจทำธุรกิจฟาร์มกวาง โดยจะให้คำปรึกษาและคอยเป็นพี่เลี้ยง ด้านการลงทุน วิธีเลี้ยง การสร้างผลผลิตจากการเลี้ยงกวาง การตลาด และเทคโนโลยีการทำธุรกิจ เพื่อประหยัดเวลาและลดต้นทุน
 

              ทั้งนี้ วช. ได้นำสื่อมวลชนเยี่ยมชม ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย ภายใต้กิจกรรมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์คิดค้น โครงการสื่อมวลชนสัญจร เรื่อง “นวัตกรรมเพื่อการทำฟาร์มกวางสมัยใหม่” ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายนนี้ เพื่อเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมสู่สาธารณชนและนำไปสู่การใช้ประโยชน์ต่อไปจำนงค์ ศรัณยพิพัฒน์   ผู้สื่อข่าวอาวุโส
เรวัติ น้อยวิจิตร Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com 081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น