วันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561

นายอำเภอด่านช้าง ขับเคลื่อนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแนวทาง Danchang Model
         13 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. นายสิทธิศักดิ์ แย้มพรายภิรมย์ นายอำเภอด่านช้าง ประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนขยายผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแนวทาง Danchang  Model แผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ หอประชุมอำเภอด่านช้าง
รตนพร ร่มโพธิ์ บรรณาธิการ
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น