วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561

สุพรรณบุรี จัดอบรมโครงการเสริมสร้างส่วนร่วมพลังประชารัฐ
                วันที่ ๒๗ก.ย.๖๑ ๐๙๐๐ น. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรี โดย พันเอกเสน่ห์ บำรุงกิจ รอง ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรี  ได้มอบหมายให้ พันเอก(หญิง) กอบกุล โภควรรณวิทย์ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว เเละ ร้อยโท ธง  สุวิโรจน์  เจ้าหน้าที่ยุทธการ ได้นำกำลังพลชุดประสานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบด้วย ส.ท.ภูริเดช  จีนขาวขำ จัดอบรมโครงการเสริมสร้างส่วนร่วมพลังประชารัฐ กิจกรรมส่งเสริมความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ตามวิถีประชาธิปไตย โดยมี นาย เครือณรงค์ พงษ์รื่น ปลัดอาวุโสอำเภอหนองหญ้าไซ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการอบรม  
    
       มี นาย ทองคูณ  จันปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด , ผู้นำส่วนท้องถิ่น นายกเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ , ปลัดอำเภอหนองหญ้าไซ , หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ , กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 100 คน ณ หอประชุมเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี               วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตย เกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้งและประวัติศาสตร์ชาติไทย
 


อำนวย  เดชทองคำ  ศูนย์ข่าวท้องถิ่นออนไลน์  รายงาน
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น