วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561

สุพรรณบุรี ประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด            เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรี โดย พันเอก เสน่ห์   บำรุงกิจ  รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรี (ฝ่ายทหาร)  มอบหมายให้  นายโสภณ รังษีบุตร รอง หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ ศูนย์อำนวยการเเละป้องกันยาเสพติดเเห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี และคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมขุนแผน ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน  ประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เป็นไปอย่างมีประสิธิภาพอำนวย  เดชทองคำ  ศูนย์ข่าวท้องถิ่นออนไลน์  รายงาน
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น