วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561

สระบุรี ศูนย์การทหารม้า ประดับเครื่องหมายยศมอบประกาศนียบัตร ให้นักเรียนนายสิบ เหล่าทหารม้า รุ่นที่ 8 ประจำปี 2561             สระบุรี  ศูนย์การทหารม้า ประดับเครื่องหมายยศมอบประกาศนียบัตร ให้นักเรียนนายสิบหลักสูตรนายสิบชั้นต้นเหล่าทหารม้ารุ่นที่ 8 ประจำปี2561


             เมื่อ17กันยายน2561พลตรีปรีชา  เบ็ญจขันธ์ ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า ให้เกียรติเป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศและมอบประกาศนีบัตรให้แก่นักเรียนนายสิบชั้นต้นที่จบการศึกษารุ่นที่ 8ประจำปี2561 มีพ.ท.พีระพัชร์ บำรุงทินรัตน์ ผู้บังคับกองพันนักเรียนนายสิบ  กรมนักเรียน โรงเรียนทหารม้าศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร กล่าวรายงาน และนำนักเรียน นายสิบที่จบการศึกษา จำนวน 210นาย มาประดับเครื่องหมายยศและมอบประกาศนียบัตร ที่เข้ารับการศึกษา จนจบหลักสูตรและได้รับบรรจุเหล่าทหารม้าในสังกัดหน่วยงานต่างๆ
     
                ศูนย์การทหารม้ามีการศึกษาตามแผนกได้แก่ แผนกวิชาสื่อสาร แผนกวิชาอาวุธ แผนกวิชายานยนต์แผนกวิชาการยิงและตรวจการณ์ แผนกวิชาขี่ม้า แผนกวิชาการทั่วไป แผนกวิชาอำนวยการ แผนกวิชาการรบพิเศษ แผนก รบยุทธวิธี จำนวน 9 แผนก ในการศึกษาของนักเรียนนายสิบชั้นต้น ที่สมัครเข้ามาเป็นนักเรียนนายสิบ   สำหรับทหารกองหนุนตามหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดสระบุรีและหน่วยงานทหารอื่นๆที่มีความประสงค์จะเข้ารับราชการต่อเพื่อเป็นนายทหารชั้นประทวนเพื่อเป็นข้าราชการทหารและเป็นเกียรติให้กับวงตระกูลที่นักเรียนนายสิบจบการศึกษาตามหลักสูตรกองทัพบกจบไปจะได้มีอาชีพหลักในการดูแลครอบครัวและเป็นคนดีมีหน้าที่การงานที่ดีพร้อมเป็นที่รักของพ่อแม่และครอบครัว
รุ่นนี้มีนักเรียนนายสิบที่สอบได้เกรดดีเลิศจำนวน 42นายคะแนนเฉลี่ย2.6ขึ้นไป นักเรียนที่สอบได้ดีมากจำนวน43นาย คะแนนเฉลี่ย2.59ขึ้นไปนักเรียนนายสิบที่สอบได้ ดี จำนวน125นายมีคะแนนเฉลี่ย2.59ลงมาผลการเรียนมีนักเรียนนายสิบที่ศึกษาดีเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ นักเรียนนายสิบ ภาณุวัฒน์  พีรี ส่วนครู ดีเด่นประจำหลักสูตรได้แก่ จ.ส.ต. สุรสิทธิ์ ไวยครุฑ ครูแผนกวิชา อาวุธ กองศึกษาโรงเรียนทหารม้า


                จากนั้นผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า ได้ให้โอวาทแก่น้องๆนักเรียนนายสิบให้รักษาความเป็นทหารที่มีวินัย และให้รักสถาบันและรักษาเกียรติยศวงศ์ตระกุล และเป็นข้าราชการทหารที่ดีรักษาภาพพจน์และต้องเป็นที่รักของประชาชนและตั้งใจทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดและที่สำคัญต้องทำงานแบบมีสติ จากนั้นได้ถ่ายรูปหมู่ร่วมกับผู้ครูและผู้บังคับบัญชา และบรรยากาศเต็มได้ด้วยรอยยิ้มของครอบครัวที่ได้นำดอกไม้มาแสดงความยินดีที่บุตรหลานได้จบการศึกษาในครั้งนี้จำนวนมากอีกด้วย/(คนธรรมดา  ม้าตัวเดียว)  บรรณาธิการข่าว 
เรวัติ น้อยวิจิตร Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com 081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น