วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561

สุพรรณบุรี กรมการจัดหางาน ออกตรวจสถานประกอบการ ที่มีเเรงงานต่างด้าว พื้นที่ อ.บางปลาม้า           เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรี โดย พันเอก เสน่ห์ บำรุงกิจ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรี (ฝ่ายทหาร) มอบหมายให้ ร้อยโท ธง สุวิโรจน์ เจ้าหน้าที่ยุทธ การกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรีนำกำลังพลชุดประสานงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรีประกอบด้วย ส.อ.นภา  ปานมุณี , ส.อ.อุเทน  เเก้วทอง , ส.ท.ภูริเดช  จีนขาวขำ ,เจ้าหน้าที่กองกำลังรักษความสงบเรียบร้อย(มทบ.๑๗) จังหวัสุพรรณบุรี ,  ร.ต.อ.นิธิพัฒน์ ศิริอนันต์ รอง สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี , ตำรวจสถานีภูธรอำเภอบางปลาม้า , นายโอวาท ทองบ่อมะกรูด จัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมเจ้าหน้าที่กองทะเบียนจัดหางานกลางเเละคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน ออกตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการ

           ในเขตพื้นที่อำเภอบางปลาม้า จำนวน ๒ แห่งดังนี้

            ๑. บริษัทสุพรรณรุ่งเรืองสตีล จำกัด ประกอบกิจการ โรงรีดเหล็ก ตั้งอยู่ที่ ๑๔๖/๒ หมู่ที่ ๖ ตำบล บางปลาม้า อำเภอ บางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี สัญชาติเมียนมา จำนวน ๓๗ คน เป็นชาย ๒๑ คน หญิง ๑๖ คน ตรวจสอบเเรงงานทุกคนถือหนังสือเดินทาง (Passport) มีใบอนุญาติทำงานถูกต้องทุกคนส่วนสถานที่ประกอบการตรวจสอบหลักฐานแล้วเจ้าของกิจการมีใบขออนุญาตเรียบร้อย

            ๒.  หจก.ต.ทวีรุ่งเรือง (๑๙๙๒) ประกอบกิจการ โรงสีข้าว ตั้งอยู่ที่ ๑/๔ หมู่ที่ ๒ ตำบล บางปลาม้า  อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี มีเเรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมา จำนวน ๓๗ คน เป็นชาย เพศชาย ๓๑ คน เพศหญิง ๖ คน ตรวจสอบเเรงงานทุกคนถือหนังสือเดินทาง (Passport) มีใบอนุญาติทำงานถูกต้องทุกคนส่วนสถานที่ประกอบการตรวจสอบหลักฐานแล้วเจ้าของกิจการมีใบขออนุญาตเรียบร้อย
           ในการตรวจสอบครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและได้มีการชี้แจงให้ผู้ประกอบการเข้าใจในการทำงานของรัฐบาลและการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี 
 


อำนวย  เดชทองคำ  ศูนย์ข่าวท้องถิ่นออนไลน์  รายงาน
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น