วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561

สระบุรี กองพันทหารม้าที่11 กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ จัดกิจกรรมความดีด้วยหัวใจถวายรัชกาลที่ 10

 


             เมื่อ 19 ก.ย.61 พ.ท.อิทธิพล นามภูงา   ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 11 กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ ( ผบ.ม.4 พัน.11 รอ )  จัดกิจกรรม  ทำความดี ด้วยหัวใจ ถวายรัชกาลที่ 10  ใน กิจกรรม จิตอาสา  “ ทำความดี ด้วยหัวใจ ” บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด  พัฒนา วัดบ้านอ้อย  ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี มี ข้าราชการทหาร ประชาชนจิตอาสา  ชาวชุมชนวัดบ้านอ้อย  เข้าร่วมกิจกรรม รวมพลัง ร่วมกันทำความดี ถวาย             เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมกันบำเพ็ญความดี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ในน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ที่ทรงทุ่มเทพระวรกาย ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ โดยคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของราษฎรเป็นสำคัญ ทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของพสกนิกรทั่วหล้า ทรงเป็นต้นแบบของการทำความดี โดยพระราชทาน โครงการ “ จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อเสริมความตระหนักรู้ของคนในชาติ ส่งเสริมให้พสกนิกรชาวไทยทุกคนมีความเสียสละ ความสมัครสมานสามัคคีในการสร้างสรรค์ความดี เพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติ อีกทั้งพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรในยามประสบเหตุเภทภัยเดือดร้อน ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
 (คนธรรมดา  ม้าตัวเดียว)  บรรณาธิการข่าว 
เรวัติ น้อยวิจิตร Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com 081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น