วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561

วช.เปิดผลงานร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้น

   

            สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดผลงานร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้น กว่า 150 ผลงาน จาก 9 สาขา หวังเป็นเวทีแสดงศักยภาพของนักประดิษฐ์ และพัฒนาต่อยอดในอนาคต
 
            ศาสตราจารย์นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวภายหลังพิธีเปิดงานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2562 ณ อาคาร สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 กันยายนนี้ ว่า วช.ในฐานะเลขานุการร่วม สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ  สวนช. มีบทบาทสำคัญ ในการขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์กับประชาชน ซึ่งสิ่งประดิษฐ์คิดค้นมีส่วนช่วยผลักดันมาก เพื่อให้เป็นต้นแบบการพัฒนาผลงานในอนาคต


                เลขาธิการ วช. ย้ำว่า วช.มีหน้าที่สนับสนุนนักประดิษฐ์ไทย ในการสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งเป็นงานสำคัญ และจัดประกวดอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลงานส่งประกวดเพิ่มขึ้นทุกปี ทั้งปริมาณและคุณภาพ ซึ่งปีนี้มีผลงานเข้าร่วมประกวด 158 ผลงาน ใน 9 สาขา ได้แก่  สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์, สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์, สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช, สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา, สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย สาขาปรัชญา, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์, สาขาการศึกษา, และสาขาสังคมวิทยา
   
                ผลงานที่ได้รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น จะได้รับเงินรางวัลพร้อมประกาศนียบัตร เกียรติคุณในแต่ละสาขา ประกอบด้วย รางวัลระดับดีเด่น 1 รางวัล ๆ ละ 500,000 บาท  รางวัลระดับดีมาก 1 รางวัล ๆ ละ 250,000 บาท รางวัลระดับดี 1 รางวัล ๆ ละ 150,000 บาท และรางวัลประกาศเกียรติคุณ  2 รางวัล ๆ ละ 100,000 บาท  โดยจะมีพิธีมอบรางวัลในงาน "วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562" วันที่ 2 กุมภาพันธ์ปีหน้า ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
 

               เลขาธิการ วช กล่าวว่า ที่ผ่านมา วช.ได้นำ ผลงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ไปจัดแสดงเพิ่มเติมในเวทีต่าง ๆ ซึ่งหลายผลงานได้รับการยอมรับจากต่างประเทศ ดังจะเห็นได้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่ได้รับรางวัลมากมายจากเวทีระดับนานาชาติ
 
               สำหรับการประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น ที่ วช.จัดขึ้น นอกจากนักประดิษฐ์จะได้แสดง ศักยภาพด้านการประดิษฐ์คิดค้นแล้ว ยังจะได้รับคำชี้แนะที่เป็นประโยชน์ จากคณะกรรมการประเมินผลรางวัล ในการพัฒนาต่อยอดผลงานที่เป็นปนะโยชน์ต่อไป
จำนงค์ ศรัณยพิพัฒน์  ผู้สื่ข่าวอาวุโส
เรวัติ น้อยวิจิตร Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com 081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น