วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561

นพ.อิศวร ดวงจินดา พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง เขต อ.หนองหญ้าไซ           นพ.อิศวร ดวงจินดา ผอ.รพ.หนองหญ้าไซ พร้อมด้วย นายเครือณรงค์ พงษ์รื่น ปลัดอาวุโสอำเภอหนองหญ้าไซ สาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าไซ ทีมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ทีมสหวิชาชีพ ทีมงานอสม. และทีมงานอบต. ออกเยี่ยมเสริมพลังให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยระยะสุดท้าย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนอำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำเดือนกันยายน 2561

           ครบแล้วหมู่บ้านสุดท้ายประจำปีงบประมาณ 2561  ได้เข้าใจชีวิตความเป็นอยู่และปัญหาของประชาชน ยิ่งให้..ยิ่งได้เข้าถึงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อร่วมกันหาโอกาสพัฒนา ขอขอบพระคุณทีมงานทุกๆคนไว้ ณ โอกาสนี้  # เราทำความดีด้วยหัวใจ # WeLove อำเภอหนองหญ้าไซ #WeLove โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ # พชอ. # คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ


 
 

 


อำนวย  เดชทองคำ  ศูนย์ข่าวท้องถิ่นออนไลน์  รายงาน
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น