วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561

นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ เปิดโครงการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพจังหวัดสุพรรณบุรี              ผู้ว่าฯ สุพรรณบุรี เปิดงานมหกรรมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ระยะที่ 2 โครงการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2561

              นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ระยะที่ 2 โครงการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2561 ที่ โรงแรมเลิศธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยกล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะของบุคลากรด้านสาธารณสุข โดยคำนึงถึงนโยบายตามยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี ที่มีเป้าหมายให้คนสุพรรณบุรี มีสุขภาวะที่ดีและมีความสุข พร้อมนี้ ได้มอบนโยบายการพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี ให้แก่บุคลากรด้านสาธารณสุข โดยเน้นเรื่องการลดอัตราเสี่ยงของทารกที่จะเกิดมาไม่สมบูรณ์ การดูแลผู้สูงอายุ และการป้องกันโรคไข้เลือดออก

             ด้าน นายแพทย์สาโรจน์ มะรุมดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในวันนี้ เพื่อประกาศเกียรติคุณให้กับบุคลากรและหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน โดยมีการมอบโล่ ใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล จำนวน 227 รางวัล            นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจ ทั้งการจัดบูทนิทรรศการผลงาน R2R และนวัตกรรม การบรรยายพิเศษ เป็นต้น เกรียงไกร ก่อเกียรติตระกูล บรรณาธิการข่าว 
เรวัติ น้อยวิจิตร Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com 081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น