วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561

ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา จัดงานเกษียณ ขรก.สพม.9 สพ. ประจำปี 2561 " พากเพียร ผูกพัน ภาคภูมิ "

       

              ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 9 ได้มอบหมายให้ผอ.คำรณ รูปสูง ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 จัดสถานที่พร้อมบุคลากรเพื่อจัดงานให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรของ สพม.9 ในส่วนของจังหวัดสุพรรณบุรี ที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2561 จำนวน 86 ท่าน โดยทางโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ได้จัดเตรียมงานและความพร้อมมาเป็นเวลาพอสมควร เพื่อให้งานออกมาเป็นที่ประทับใจแก่ผู้เกษียณอายุราชการและบุคลากรที่มาร่วมแสดงความยินดี โดยใช้ชื่องานว่า"พากเพียร ผูกพัน ภาคภูมิ"
                 ในเช้าวันนี้(20 ก.ย.2561) ดร.นิพนธ์ ก้งเวหา ผอ.สพม.9 ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี ผอ.คำรณ รูปสูง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมให้การต้อนรับ และกล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงานต่อประธาน

           หลังจากนั้น ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ประธานในพิธีได้กล่าวแก่ผู้ร่วมงานว่า"ขอชื่นชมแก่ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ นับเป็นโอกาสอันดีที่จะขอประกาศเกียรติคุณ ให้กับผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ ในการทำหน้าที่พัฒนาเยาวชนของชาติให้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ ทั้งด้านความรู้และคุณธรรม การเดินบนเส้นทางของผู้เป็นครูนั้น นับเป็นระยะทางยาวไกล ผ่านร้อน ผ่านฝน ผ่านหนาว มาจนถึงวันนี้ ทุกท่านได่ย่างก้าวเข้ามาสู่เสันชัยของชีวิต อย่างสง่างามและสมศักดิ์ศรีหรืออาจเรียกได้ว่า...ครบวาระแห่งพันธะเกียรติยศก็ว่าได้..."

        หลังจากได้กล่าวยกย่อง เชิดชูผู้เกษียณอายุราชการแล้ว ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ได้มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึก แก่ผู้เกษียณอายุราชการทุกคน และท้ายสุดได้กล่าวขอบคุณโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทย 3 ที่จัดสถานที่และบรรยากาศพร้อมการต้อนอย่างอบอุ่นเป็นกันเองและประทับใจ ก่อนที่จะไปร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการและท้ายสุดร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน..
 
 

 
สุริยา สุนทโรทก :รายงาน
เรวัติ น้อยวิจิตร Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com 081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น