วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561

นครนายก ท่องเที่ยวและกีฬา จัดกิจกรรม เพื่อการประชาสัมพันธ์เส้นทาง ไหว้พระ-ชมวิถีชุมชน          สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรม เพื่อการประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวนครนายก(เส้นทางไหว้พระ-ชมวิถีชุมชน วันที่ 12-13 กันยายน 2561.    

 
          เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก. ได้นำสมาชิกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยว
ชม ชุมชนบ้านวังรี ตำบลบ้านเขาพระ อำเภอเมืองจังหวัดนครนายก โดยได้รับการต้อนรับจากชาวบ้านในชุมชนเป็นอย่างดีและร่วมรับประทานอาหารของชุมชน ที่เป็นจุดเด่นคือหอยหอม ที่จะมีให้รับประทาน ได้เฉพาะหน้าฝนเท่านั้น หลังจากเสร็จจากรับประทานอาหารได้ไปสักการะหลวงปู่ทองคำ วัดวังรี ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก พร้อมชมสวนดอกดาหลา ชิมยำดอกดาหลา สวนโปร่งฟ้า สวนหมากนภัสสร


           ต่อจากนั้นเดินทางมาที่วัดคีรีวัน สักการะพระแก้วมรกตจำลอง ทำจากเรซิ่น ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเยี่ยมชมชุมชนบ้านคีรีวันตำบลศรีนาวา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายกช่ร่วมทำกิจกรรมที่แหล่งท่องเที่ยวภูกะเหรี่ยง สัมผัสวิถีตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้นักท่องเที่ยวได้มีการลงไปดำนาในสถานที่จริง ช่วงเย็นชมการแสดงของเยาวชน            วันที่ 13 กันยายน 2561 เดินทางต่อไปยัง ชุมชนบ้านบุ้งเข้ ตำบลหนองแสง อำเภอบางพลีจังหวัดนครนายก สัมผัสวิถีชีวิตชาวไทยพวนร่วมรับประทานอาหารพื้นบ้าน และเดินทางต่อไปยังวัดป่าศรีถาวรนิมิตตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก สักการะเจดีย์หลวงและวิหารพระพุทธเจ้าใหญ่ (หลวงพ่อขาว) ต่อจากนั้นเดินทางไปยัง ชุมชนฝั่งคลอง ชมการแสดงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาวไทยพวน. เยียมชมพิพิธภัณฑ์ศูนย์เฉลิมราชวัดฝั่งคลอง และการทำไข่เค็ม พร้อมชมการแสดงพื้นบ้านของชาวไทยพวน เมื่อก่อนจะเรียกชาวลาวพวน ซึ่งอพยพมาจากเมืองเวียงของ ประเทศลาว แต่เมื่อได้มาตั้งหลักปักฐานอยู่ในประเทศไทยจึงเปลี่ยนเรียกว่าชาวไทยพวน จนถึงปัจจุบันนี้
รตนพร ร่มโพธิ์ บรรณาธิการ
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น