วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561

นาโนเทค สวทช. จัดค่ายประกวดนักสื่อสารวิทย์รุ่นเยาว์

 

             นาโนเทค สวทช.จัดค่ายประกวด นักสื่อสารวิทย์รุ่นเยาว์  ‘คอนเซปต เช็คความปลอดภัยนาโนฯ’ โดนใจกรรมการ คว้าทุน 20,000 บาท
 
              ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. เปิดเผยว่า ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือนาโนเทค สวทช. ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดค่ายอบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ เรื่องความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยี (NCY2018) เมื่อวันที่ 7 - 9 กันยายนที่ผ่านมา ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี เพื่อฝึกทักษะจัดทำสื่อคลิปวิดีโออย่างง่าย ความยาว 3 นาที เรื่องความปลอดภัยด้านนาโนเทคโนโลยี แก่เยาวชน 40 คนที่ได้รับคัดเลือกจากแต่ละภูมิภาค เพื่อให้เป็นตัวแทนนำเสนอข้อมูลข่าวสาร และองค์ความรู้เรื่องความปลอดภัยทางด้านนาโนเทคโนโลยี ผ่านสื่อคลิปวิดีโอ หรือช่องทางออนไลน์ต่างๆ โดยมีเนื้อหาที่ถูกต้องเหมาะสมสู่สังคม ทำให้ประชาชนรู้เท่าทันและรู้จักเลือกใช้ผลิตภัณฑ์นาโนเทคโนโลยี และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืน
 

              ตลอดระยะเวลา 3 วันของการฝึกฯ โดยทีมพัฒนาสื่อจาก อพวช. และการให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยีในแง่มุมต่างๆ จากนักวิจัยนาโนเทค สวทช. แก่เยาวชนในค่าย ด้วยเกณฑ์ความน่าสนใจ ชวนติดตาม การเชื่อมโยงเนื้อหาความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และความชัดเจนถูกต้อง โดยแบ่งเป็น 10 ทีม ทีมละ 4 คนที่มีตัวแทนจากแต่ละภูมิภาค ผลการตัดสินปรากฎว่า ทีมอุ๋งอุ๋ง คว้ารางวัลชนะเลิศ รับทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและของที่ระลึก จากคอนเซปต์ 3 เช็คเรื่องความปลอดภัยนาโนฯ ซึ่งโดนใจกรรมการทั้งในส่วนเนื้อหาและความน่าสนใจ  ส่วนรองอันดับ 1 ได้แก่ ทีมหรอยคาด รับทุนการศึกษา 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและของที่ระลึก และรองอันดับ 2 ได้แก่ ทีมชามุก รับทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและของที่ระลึก
   
              สมาชิกทีมอุ๋งอุ๋ง ประกอบด้วย 4 เยาวชน จากโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จ.เชียงใหม่ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โรงเรียนศึกษานารี กรุงเทพฯ และโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จ.ภูเก็ต โดยนำเสนอเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยี ให้คนทั่วไปที่ยังไม่รู้จักได้รับทราบถึงเนื้อหาพื้นฐานทั่วไปของนาโนเทคโนโลยี ผ่านมุมกล้องต่างๆ ที่สื่อความหมายอย่างหลากหลายและตรงประเด็น ผ่านคอนเซปต์ 3 C เรื่องความปลอดภัยทางด้านนาโนเทคโนโลยี 3 ด้าน เริ่มที่ C แรก คือ check ตัวเอง ดูว่าแพ้อะไรก่อน ต่อด้วย check ผลิตภัณฑ์ และสุดท้าย check สิ่งแวดล้อมผลิตภัณฑ์นาโนที่อาจจะส่งผลต่อสุขภาพ
                ทั้งนี้ คลิปวิดีโอที่ได้จากโครงการจะนำไปพัฒนาและเผยแพร่เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารเรื่องความปลอดภัยทางด้านนาโนเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นต่อไป
จำนงค์ ศรัณยพิพัฒน์ ผู้สื่อข่าวอาวุโส
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น