วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561

ศาลปกครองสูงสุด แจ้งกำหนดการพิธีเปิด ศาลปกครองสุพรรณบุรี


            นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด เรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิดที่ทำการศาลปกครองสุพรรณบุรี ในวันอังคาร ที่ 9 ตุลาคม 2561 ณ  ศาลปกครองสุพรรณบุรี เลขที่ 333 หมู่ 6 ตําบลสนามชัย อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี  ตามกำหนดการดังนี้
             เวลา 08.45 น.  แขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ บริเวณพิธี
             เวลา  08.50 น. ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานในพิธีเดินทางถึง อาคารที่ทำการ ศาลปกครองสุพรรณบุรี 
             เวลา  09.05 น.  อธิบดีศาลปกครองสุพรรณบุรี  กล่าวรายงาน
             เวลา  09.09 น. ประธานศาลปกครองสูงสุด จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ( บริเวณโถงกลาง ชั้น 1 )
                                     พิธีกรอาราธนาศิล
                                     ประธานสงฆ์ให้ศิล
                                     พิธีกรอาราธนาพระปริตร
                                     พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
                                     ประธานศาลปกครองสูงสุด  จุดเทียนน้ำพระพุทธมนต์
                                     ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และ ภัตตาหาร ( ปิ่นโต ) แด่พระสงฆ์
                                     พระสงฆ์อนุโมทนา และ ประพรมน้ำพระพุทธมนต์
                                     เสร็จพิธีสงฆ์


     เวลา  10.00 น.  การแถลงข่าวการเปิดทำการศาลปกครองสุพรรณบุรีต่อสื่อมวลชน
                                            ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2
                                           เจ้าหน้าที่นำแขกผู้มีเกียรติเยี่ยมชมห้องพิจารณาคดี ห้องสมุด
                                           และอาคารศาลปกครองสุพรรณบุรี
                                           รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
                การแต่งกาย   สุภาพบุรุษแต่งชุดสากลนิยม/ชุดสากล
                                       สุภาพสตรีแต่งชุดสุภาพ          ศาลปกครอง ประกาศเปิดทำการศาลปกครองในภูมิภาคเพิ่มเติม จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ศาลปกครองสุพรรณบุรี และศาลปกครองภูเก็ต โดยกำหนดเปิดทำการเป็นวันแรกพร้อมกัน ในวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561
          นายประวิตร บุญเทียม ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด ในฐานะโฆษกศาลปกครอง เปิดเผยว่า นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด ได้มีประกาศลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 จำนวน 2 ฉบับ กำหนดสถานที่ตั้งและวันเปิดทำการของศาลปกครองในภูมิภาคเพิ่มเติม จำนวน 2 แห่ง โดยให้เปิดทําการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป ได้แก่ 
(1) ศาลปกครองสุพรรณบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 333 หมู่ 6 ตําบลสนามชัย อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี
(2) ศาลปกครองภูเก็ต ตั้งอยู่เลขที่ 33/3 หมู่ 5 ตําบลไม้ขาว อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดระนอง
          สำหรับคดีที่อยู่ในเขตท้องที่ของศาลปกครองสุพรรณบุรีและศาลปกครองภูเก็ตที่เปิดทำการใหม่ ซึ่งค้างการพิจารณาในศาลปกครองกลางหรือศาลปกครองในภูมิภาคแห่งอื่นให้คงพิจารณาพิพากษาในศาลเดิมต่อไป แต่ทั้งนี้ หากคู่กรณีฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าการพิจารณาต่อไปในศาลเดิมจะไม่สะดวก ผู้ถูกฟ้องคดีอาจยื่นคำขอให้โอนคดีไปยังศาลปกครองสุพรรณบุรีหรือศาลปกครองภูเก็ตที่มีเขตอำนาจได้
          โฆษกศาลปกครองกล่าวเพิ่มเติมว่า การเปิดทำการศาลปกครองทั้งสองแห่งนี้ จะช่วยทำให้คดีที่ค้างพิจารณาอยู่ในศาลปกครองได้รับการพิจารณาพิพากษารวดเร็วยิ่งขึ้น และจะทำให้ประชาชนที่มีภูมิลำเนาหรือมีกรณีพิพาทเกิดขึ้นในเขตอำนาจศาลดังกล่าว รวมทั้งประชาชนที่ต้องการติดต่อราชการกับศาลปกครองได้รับความสะดวกมากขึ้นด้วย


 ศูนย์ข่าวท้องถิ่นออนไลน์  รายงาน
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น