วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561

สุพรรณบุรี ประชุม เพื่อแก้ปัญหา ระหว่าง กิจการบ่อดิน บ่อทราย กับ ชาวบ้านตำบลสาลี        เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐น. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยพันเอก เสน่ห์ บำรุงกิจ รอง ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงจังหวัดสุพรรณบุรี ( ฝ่ายทหาร ) สั่งการให้ ร้อยโท ธง สุวิโรจน์ เจ้าหน้าที่ยุทธการ หัวหน้าชุดประสานงาน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกำลังพลชุดประสานงาน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบด้วย ส.อ.นภา  ปานมุณี , ส.อ.อุเทน  เเก้วทอง , ส.ท.ภูริเดช  จีนขาวขำ  ,ร่วมกับ ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี , ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี , นายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี , เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี , ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุพรรณบุรี , นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี , เกษตรเเละสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี , ขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี , ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสุพรรณบุรี , ผู้อำนวยการเเขวงการทางหลวงสุพรรณบุรี ที่ ๑ , หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี , ประมงจังหวัดสุพรรณบุรี , นายอำเภอบางปลาม้า , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาลี , ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี , โยธาธิการเเละผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี , อุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี


              เข้าร่วมตรวจสอบเเละเข้าประชุม เรื่อง แก้ไขปัญหาผลกระทบจากการประกอบกิจการขุดดิน ขุดลูกรัง ขุดทราย เเละดูดทราย ในที่ดินกรรมสิทธิ์ ของนาย ไพทฑูรย์ รัศมีจัทร์เพ็ญ ตั้งอยู่ โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๗๙๘ หมู่ที่ ๑ ตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยมี นายพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ประธานในการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการประกอบกิจการขุดดิน ขุดลูกรัง ขุดทราย เเละดูดทราย ในที่ดินกรรมสิทธิ์ ณ ห้องประชุมพลายเเก้ว ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี


              คณะกรรมการได้ลงมติให้ทางอำเภอบางปลาม้าดำเนินการตรวจสอบการดำเนินการประกอบกิจการขุด ดิน ขุดลูกรัง ขุดทราย เเละดูดทราย ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าควบคุมการดำเนินงานภายใน ๔๕ วัน ภานใน ๔๕ วันให้ดำเนินการขุดหน้าดินเพื่อทำคันกันนำ้และห้ามขายดินภายในระยะเวลาที่กำหนด    หากจะดำเนินการขายหน้าดินให้ดำเนินการขออนุญาติขายดินภายหลัง


 
 

 


อำนวย  เดชทองคำ  ศูนย์ข่าวท้องถิ่นออนไลน์  รายงาน
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น