วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561

นายอำเภอดอนตาล รับชมและสร้างขวัญกำลังใจการซักซ้อมละครเวทีเฉลิมพระเกียรติฯ           วันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 19.30 น  นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ  นายอำเภอดอนตาล  รับชมและสร้างขวัญกำลังใจคณะครูนักเรียนโรงเรียนดอนตาลวิทยา ในการซักซ้อมละครเวทีเฉลิมพระเกียรติฯเพื่อ เตรียมเเสดงในพิธีเปิดอุทยานฯในวันที่ 15   กันยายน. 2561 ณ อุทยานสมเด็จย่า(ฐาน  ปฏิบัติการวรพัฒน์)


 


อำนวย  เดชทองคำ  ศูนย์ข่าวท้องถิ่นออนไลน์  รายงาน
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น