วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2561

โรงเรียนสุธีวิทยา พระพุทธบาท จัดเทศน์มหาชาติทรงเครื่องประยุกต์ สนับสนุนการศึกษา              เมื่อ15 ก.ย.2561  นายชวิศ จิตปุณยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุธีวิทยา  อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี พร้อมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครองและครูชมรมศิษย์เก่า และเครื่องข่ายผู้ปกครอง  จัด งานเทศน์มหาชาติประยุกต์ 13 กัณฑ์  โดยพระปลัดราชันย์  อริโย  ในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติในปีที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ เทพยวรางกูร ขึ้นครองราชย์  เพื่อสมทบทุนสนับสนุนการศึกษา พัฒนาการศึกษาและปรับปรุงอัฒจันทร์เชียรกีฬา ของนักเรียนโรงเรียน มุ่งเน้นพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา มีนายบุญช่วย  วงษ์ท้าว  ศิษย์เก่าโรงเรียนสุธีวิทยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มี นายสุภาพ สุนทรนนท์ ปรธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระบุรี นางพเยาว์ สุขมงคล ประธานชมรมฯอ.พระพุทธบาท พร้อม  คณะกรรมการและสมาชิกชมรมคนรักในหลวงสระบุรี เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้            โดยได้รับการสนับสนุน กัณฑ์เทศน์  กัณฑ์ละ 999 บาท  ต้นกัณฑ์เทศน์ (1ต้น 13กัณฑ์ กัณฑ์ละ4,999 บาท และการตั้งกองผ้าป่า ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการอุปถัมป์ ฝ่ายสงฆ์ทั้งธรรมยุติกนิกายและมหานิกาย กรรมการโรงเรียนเอกชน บริษัทเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตลอดจนคณะศิษย์เก่า สมาคม และเครือข่าย ผู้ปกครอง  เป็นอย่างดี


(คนธรรมดา  ม้าตัวเดียว)  บรรณาธิการข่าว 
เรวัติ น้อยวิจิตร Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com 081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น