วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2561

สุพรรณบุรี กอ.รมน. ร่วมจิตอาสาจัดโครงการปกป้อง สถาบันของชาติ              วันนี้ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรี โดย พันเอก เสน่ห์ บำรุงกิจ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรี(ฝ่ายทหาร)มอบหมายให้ ร้อยโท ธง สุวืโรจน์ เจ้าหน้าที่ยุทธการกองอำนวยการรักษาคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรี นำกำลังพลชุดประสานงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรี, กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสุพรรณบุรี โดย พันเอก เชาว์ ธีระชาติ นายทหารกิจการพลเรือน (มทบ.๑๗)ลงพื้นที่ ร่วมกับตัวแทนนายอำเมืองสุพรรณบุรี, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรั้วใหญ่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรี ,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน และ ประชาชนในตำบลรั้วใหญ่  , จิตอาสา


             " ร่วมใจกันจัดโครงการปกป้อง สถาบันของชาติ " ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และ ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อประกาศเจตนารมณ์ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ/เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนในชุมชนตำบลรั้วใหญ่มีความรักความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ เพื่อปกปัองสถาบันฃองชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อให้ประชาชนในชุมชนรู้คุณแผ่นดิน รู้คุณชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ กิจกรรมของจิตอาสาเราทำความดี

            ในเวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร กิจกรรม " ต้นไม้ แห่งความดี "
 
 

 


อำนวย  เดชทองคำ  ศูนย์ข่าวท้องถิ่นออนไลน์  รายงาน
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น