วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561

นายอำเภอบางแพ และ ข้าราชการ พร้อมใจกันเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ           วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 17.00 น.นายอรรถพันธุ์ สงวนเสริมศรี นายอำเภอบางแพ
พร้อมด้วยปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ฯลฯ พร้อมใจกันเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ณ หน้าที่ว่าการอำเภอบางแพ จ.ราชบุรี

อำนวย  เดชทองคำ  ศูนย์ข่าวท้องถิ่นออนไลน์  รายงาน
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น