วันเสาร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2561

สุพรรณบุรี เปิด งาน ขับ ปั่น เส้นทางธรรมชาติ ทวารวดี ที่วัดไผ่โรงวัว              บรรยากาศที่วัดไผ่โรงวัว อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นไปอย่างพฤกษ์ครับมีบรรดานักปั่นรถจักรยานและผู้เข้าร่วม กิจกรรมแรลลี่รถยนต์ เป็นจำนวนมากร่วมกิจกรรม ขับ/ปั่นเส้นทางธรรมชาติทวาราวดี จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8- 9 กันยายน 2561 โดย นายวิรัติ แข็งขัน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวในขณะเป็นประธานเปิดกิจกรรม ว่า กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรีและจังหวัดสุพรรณบุรี มีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่หลากหลายและอุดมสมบูรณ์ ทั้งที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชุมชน ซึ่งในส่วนของจังหวัดสุพรรณบุรีเอง มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมหลายแห่งเช่นอุทยานแห่งชาติพุเตย สวนหินธรรมชาติพุหางนาค หรือสถานที่เชิงประวัติศาสตร์และวรรณกรรมเช่น คุ้มขุนแผน วัดป่าเลไลยก์ หมู่บ้านควายหรือสถาปัตยกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น หอชมเมืองบรรหาร ศิลปอาชา บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ และตลาด 100 ปีสามชุกเป็นต้น
             นอกจากนี้จังหวัดใกล้เคียง อันได้แก่ นครปฐมกาญจนบุรี ก็ล้วนเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวทัดเทียมกับสุพรรณบุรี เนื่องจากปัจจุบันการคมนาคมสะดวกมากขึ้นนักท่องเที่ยวมีรถยนต์ส่วนตัวเพิ่มมากขึ้น จึงสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวในจังหวัดไกลๆได้สะดวกจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดในกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 1 จึงเป็นเพียงทางผ่านที่นักท่องเที่ยวแวะชมแหล่งท่องเที่ยวและไม่พัก หรืออาจเป็นเพราะในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ขาดกิจกรรมที่น่าสนใจที่จะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวได้แวะพักและทำกิจกรรมร่วมกัน

               ดังนั้นกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อเป็นการดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวและเพื่อให้สามารถเข้าถึงนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ ๆ เช่น กลุ่มที่ชื่นชอบการการปั่นจักรยานและกลุ่มที่ชื่นชอบการขับรถยนต์ท่องเที่ยวให้แวะพักและเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 1  โดยจังหวัดสุพรรณบุรีได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ภายใต้โครงการ เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรีและกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายเพิ่มมากขึ้น

              สำหรับเส้นทางแรลรี่รถยนต์เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวกลุ่มทวารวดีจังหวัดสุพรรณบุรี ขับ/ปั่นเส้นทางธรรมชาติทวารวดี จังหวัดสุพรรณบุรี   Car Bike Rally 2018 ผู้เข้าร่วมจะได้ขับรถยนต์คู่กายของตนเอง ไปศึกษาเรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรมของทีมงานที่ได้จัดไว้แต่ละฐานการเรียนรู้ ซึ่งล้วนแต่เป็นสถานที่ที่สำคัญของจังหวัดสุพรรณบุรีและกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 อาทิ กราบไหว้สักการะขอพร  ณ วัดอัมพวัน. ชมความงามของสถาปัตยกรรมของวัดถ้ำพุหว้า ศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนา ณ วัดทิพย์สุคนธาราม ต่อด้วยชมความยิ่งใหญ่ของพระแกะสลักภูผาที่อำเภออู่ทอง ปิดท้ายด้วยการสักการะรอยพระพุทธบาท ณ วัดเขาดีสลัก

              ขณะที่การปั่นจักรยานซึ่งเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายจากคนทุกเพศทุกวัย เรียกได้ว่าเป็นแฟชั่นการปั่นที่อินเทรนด์อยู่มากเลยทีเดียวเพราะเป็นการปั่นจักรยานที่ได้ทั้งความสนุกสนานได้สังคมและยังได้ออกกำลังกาย กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 จึงเป็นอีกหนึ่งภาคของประเทศไทยที่มีทั้งสถานที่บรรยากาศที่เหมาะสมอย่างมาก โดยเส้นทางปั่นในครั้งนี้ล้วนแต่เป็นสถานที่สำคัญของจังหวัดสุพรรณบุรีและกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 อาทิ. การกราบไหว้สักการะ ขอพร ณ วัดท่าเจดีย์ แวะชิมช็อปของดีเมืองนครปฐม ณ ตลาดบางหลวง ร.ศ. 122 ต่อด้วยตลาดน้ำวัดลำพญาและเรียนรู้วัฏจักรของชีวิตมนุษย์ที่มีการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ณ วัดไผ่โรงวัวอ่ะซึ่งทั้งสองกิจกรรมล้วนเป็นการสร้างมิตรภาพที่ดีต่อกันตลอดกิจกรรมด้วย


            อย่างไรก็ตาม การจัดกิจกรรมดังกล่าว มุ่งเน้นการสร้างความยั่งยืนแก่ชุมชน  ซึ่งกลุ่มนักปั่นหรือแรลลี่รถยนต์ แวะทำกิจกรรมหรือผ่านไปยังเส้นทางสถานที่ต่างๆ ชาวบ้านสามารถนำผลผลิต หรือผลิตภัณฑ์ของชุมชน ออกมาจัดจำหน่าย ซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้ที่ยั่งยืน ซึ่งต่อจากนี้ไปเตรียมจัดกิจกรรมส่งเสริมท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพที่บริเวณหน้าผาแกะสลักพระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ หรือ พระใหญ่ วัดเขาทำเทียม อำเภออู่ทอง เร็วๆนี้


 เกรียงไกร ก่อเกียรติตระกูล บรรณาธิการข่าว 
เรวัติ น้อยวิจิตร Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com 081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น