วันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561

สนช.ร่วม จังหวัดสระบุรี “ ปั่น ปลูก ป่า ” น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณฯพลิกฟื้นคืนผืนป่าสู่ธรรมชาติ

           


              สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ร่วมกับจังหวัดสระบุรี ศูนย์การทหารม้า มณฑลทหารบกที่ 18 กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรี ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี และทุกภาคส่วน ได้ร่วมจัดกิจกรรม“ปั่นปลูกป่า” พลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
               เมื่อ( 3 ก.ย. 61) นายพีระศักดิ์  พอจิต  รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่ 2  ปล่อยแถวขบวนนักปั่นจักรยาน ในกิจกรรม ปั่น ปลูก ป่า มี พลโทชัยยุทธ พร้อมสุข ประธานกรรมการโครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พร้อมด้วย นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจังหวัดสระบุรี สมาชิกชมรมจักรยาน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ที่บริเวณลานหน้าอาคารสำนักงานท่องเที่ยวเชิงเกษตร องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อำเภอมวกเหล็ก จ.สระบุรี                สำหรับกิจกรรมเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้า เวลา 08.19 น. มีการปล่อยคณะปั่นจักรยานกว่า 500 คัน ที่บริเวณลานหน้าอาคารสำนักงานท่องเที่ยวเชิงเกษตร องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อำเภอมวกเหล็ก จ.สระบุรี ปั่นไปยังเส้นทางอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี รวม ระยะทาง 25 กิโลเมตร เพื่อร่วมกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่บริเวณอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย โดยเมื่อคณะปั่นจักรยานมาถึงอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย                 นายพีระศักดิ์  พอจิต  รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่ 2  ได้นำส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจังหวัดสระบุรี สมาชิกชมรมจักรยาน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่กว่า 1,500 คน ทำพิธีถวายราชสักการะเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จากนั้นประธานในพิธีได้มอบพันธ์กล้าไม้ให้กับตัวแทนส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ และคณะปั่นจักรยาน เพื่อร่วมปลูกในครั้งนี้ อาทิ ต้นยางนา ต้นตะเคียนทอง ต้นมะค่าโมง ซึ่งอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย ตั้งอยู่ในท้องที่ของอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และอำเภอมวกเหล็ก อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี และได้รับประกาศการจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติตามกฎหมายและประกาศลงในพระราชกิจจานุเบกษา หน้า 30 เล่ม 133 ตอนที่ 109 ก ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2559 นับเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกในรัชกาลที่ 10 และเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 129 ของไทย

 


 (คนธรรมดา  ม้าตัวเดียว)  บรรณาธิการข่าว 
เรวัติ น้อยวิจิตร Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com 081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น