วันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561

สุพรรณบุรี พันเอก หญิง กอบกุล โภควรรณวิทย์ มอบบัตรประชาชน นายมานพ ยิ่งยวด            เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐น.กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรี  พันเอก หญิง กอบกุล  โภควรรณวิทย์ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายเเผนเเละการข่าว เป็นตัวเเทน พันเอก เสน่ห์   บำรุงกิจ  รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรี (ฝ่ายทหาร)  มอบหมายให้ ร้อยโท ธง สุวิโรจน์ เจ้าหน้าที่ยุทธการ ได้นำกำลังพลชุดประสานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบด้วย จ.ส.อ.ธีรเวช  ปั้นทับ , ส.อ.นภา  ปานมุณี , ส.อ.อุเทน แก้วทอง  , ส.ท.ภูริเดช  จีนขาวขำ


               ได้นำสิ่งของมามอบเเละมอบบัตรประชาชนให้ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้เเละผู้พิการ  ชื่อ นายมานพ ยิ่งยวด อายุ ๖๖ปี เลขที่บัตรประชาชน ๓-๗๒๑๐-๐๐๓๑๙-๕๒-๕๒-๙ อยู่บ้านเลขที่ ทะเบียนบ้านกลาง อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี  เนื่องจากไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน โดยมีนายเเพทย์ อิศวร ดวงจินดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองหญ้าให้การต้อนรับ 


อำนวย  เดชทองคำ  ศูนย์ข่าวท้องถิ่นออนไลน์  รายงาน
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น