วันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561

สุพรรณบุรี เดินหน้าเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ “ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ”            คณะสงฆ์ จ.สุพรรณบุรี ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ “ หมู่บ้านรักษาศีล 5 “             พระพรหมกวี ประธานขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 หนกลาง เจ้าคณะภาค 13 พระเทพศาสนาภิบาล พร้อมคณะสงฆ์ เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมพระพุทธศาสนา “ หมู่บ้านรักษาศีล 5” ที่ศาลาการเปรียญวัดโภคาราม ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี พระราชปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี และคณะสงฆ์ ให้การต้อนรับ และกล่าวรายงานผลการดำเนินงาน และความคืบหน้าโครงการ ซึ่งดำเนินงานโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี

               ด้านนายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 ด้านคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ผ่านการดำเนินงานของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล อ.ป.ต. ตามภารกิจหลัก 5 ด้าน และขับเคลื่อนผ่านส่วนราชการของจังหวัด และระดับอำเภอ เช่น โครงการผู้ว่าฯ พาทำบุญ เพื่อขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 สัญจรไปตามอำเภอต่างๆ ครบทั้ง 10 อำเภอ และได้คัดเลือกหมู่บ้านรักษาศีล 5 ระดับอำเภอ เพื่อคัดเลือกหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบของจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นที่มาของการจัดงานในครั้งนี้ โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ส่วน คือ มีการจัดกิจกรรม ที่บ้านดอนคา หมู่ที่ 2 ซึ่งเป็นหมู่บ้านรักษาศีล 5 ที่ได้รับการคัดเลือก จากจำนวน 10 อำเภอ เพื่อให้คณะกรรมการได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตาม ผลการดำเนินงานและมีการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา อีกด้วย


 เกรียงไกร ก่อเกียรติตระกูล บรรณาธิการข่าว 
เรวัติ น้อยวิจิตร Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com 081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น