วันจันทร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะกรรมการลงพื้นที่ พิจารณาคัดเลือกชุมชนท่องเที่ยว Otop นวัตวิธี            นาย อภิชาติ  โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  พร้อมคณะกรรมการลงพื้นที่ พิจารณาคัดเลือกชุมชนท่องเที่ยว Otop นวัตวิธี ที่บ้านป่าสะเเก หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าสะเเก อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี   โดยมี นางสาวสุวรรณา ตรีสิทธิเดช  พัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ             วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรี  พันเอก เสน่ห์   บำรุงกิจ  รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรี (ฝ่ายทหาร)  มอบหมายให้  ร้อยโท ธง สุวิโรจน์ เจ้าหน้าที่ยุทธการ ได้นำกำลังพลชุดประสานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบด้วย ประกอบด้วย  จ.ส.อ.ธีรเวช  ปั้นทับ , ส.อ.นภา  ปานมุณี , ส.อ.อุเทน  เเก้วทอง , ส.ท.ภูริเดช  จีนขาวขำ ลงพื้นที่ให้การต้อนรับ คณะกรรมการอำนวยการประกวดชุมชนท่องเที่ยวท่องเที่ยว  ประกอบด้วย

         ๑.นาย อภิชาติ  โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (ประธานกรรมการ)
         ๒.นาย ทวีป  บุตรโพธิ์  รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (กรรมการ)
         ๓.นาย สมหวัง  พ่วงบางโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (กรรมการ)
         ๔.นาย นาย โชคชัย  เเก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (กรรมการ)
         ๕.นาย สักกฉัฐ  ศิวะบวร  ผู้อำนวยการสถาบันไอดิส  (ที่ปรึกษา)

  

            เเละผู้นำชุมชน บ้านป่าสะเเกนำโดย ส.จ. เสรี  ขำสุวรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด , นางสาว ประจบ  ระโหฐาน  กำนันตำบลป่าสะเเก, นาย  วิรัช  ทองไพวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าสะเเก , นาย มนตรี  สะราคำ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าสะเเก โดยคณะกรรมการฯ จะลงพื้นที่ ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกชุมชนท่องเที่ยวในลักษณะเสมือนนักท่องเที่ยว ที่บ้านป่าสะเเก หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าสะเเก อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

 


 


อำนวย  เดชทองคำ  ศูนย์ข่าวท้องถิ่นออนไลน์  รายงาน
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น