วันจันทร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561

บริษัท กัลฟ์ เจพีเอ็น เอส มอบทุนการศึกษานักเรียน-นักศึกษา รวม 705 ทุนเป็นเงิน 4,020,000 บาท             สระบุรี บริษัทกัลฟ์ เจพีเอ็น เอส จำกัด มอบทุนการศึกษานักเรียน-นักศึกษา ในเขตติดต่อ 4 อำเภอ ใน 2 จังหวัด  ได้แก่ จ.สระบุรี และ จ.พระนครศรีอยุธยา

            เมื่อวันที่ 9 กันยายน2561เวลา09.00ย. นาย สุชน  ภัยธิราช ปลัดจังหวัดสระบุรี รับมอบจากนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี(ตำแหน่งรองประธานกรรมการพัฒนาชุมชนฯในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า) และประธานด้านการศึกษามอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่ประกาศ 14 ตำบลของพื้นที่ อำเภอหนองแซง จ.สระบุรี และ อ. ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งกองทุนดังกล่าวเป็นผลจากการจัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า (บริษัท กัลฟ์ เจ พีเอ็นเอส จำกัด)รวม 705 ทุนเป็นเงิน 4,020,000 บาท (สี่ล้านสองหมื่นบาท) ในวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมเยาวชนในการศึกษาสู่ระดับมาตราฐานเน้นการช่วยเหลือกับทางผู้ปกครองฯอีกทางหนึ่งโดยจะทำการมอบทุนดังกล่าวเป็นประจำทุกๆปี ซึ่งการมอบทุนครั้งนี้ได้กำหนดเปลี่ยนสถานที่เป็น หอประชุม รร."สุนทรวิทยานุกูล อ. ภาชี จ .พระนครศรีอยุธยา
  (คนธรรมดา  ม้าตัวเดียว)   บรรณาธิการข่าว 
เรวัติ น้อยวิจิตร Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com 081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น