วันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดอบรมครูภาษาจีนชาวไทย ฟรี


          สถาบันขงจื่อ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี โดย ดร.ธนาภรณ์  โคตรพัฒน์  ผู้อำนวยการ  สถาบันขงจื่อ ฝ่ายไทย จัดอบรมครูภาษาจีนชาวไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสอนภาษาจีน ระหว่างวันที่  8-12  ตุลาคม  2561  ณ สถาบันขงจื่อ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี  ฟรีค่าอาหารและที่พัก 5 วัน 4 คืน ตลอดการเข้าร่วมโครงการ รายละเอียด ตามเอกสารแนบ  ครับ

บัญชา  พิมพ์ดี ศูนย์ข่าวท้องถิ่นออนไลน์  รายงาน
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น