วันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2561

พิธีมอบทุนและวัสดุอุปกรณ์ สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียน รร.วัดแก้ว และ รร.วัดหนองราชวัตร            พิธีมอบทุนและวัสดุอุปกรณ์ สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนวัดแก้ว.  โดยสำนักงานเลขานุการสำนักปลัดกระทรวงกลาโหมร่วมกับสมาคมวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์สุพรรณบุรี ในเครือข่ายสีขาวเพื่อความมั่นคง วันที่ 10 กันยายน 2561 ณโรงเรียนวัดแก้ว  ตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี


 


รตนพร ร่มโพธิ์ บรรณาธิการ
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น