วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561

ผู้ว่าสุพรรณบุรี ระดมความเห็นเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมและน้ำแล้ง

                         ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนและน้ำแล้งในพื้นที่                 วันนี้(6 ก.ย.61) ที่ห้องประชุมหลวงทรงพล ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมระดมความเห็นเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมและสถานการณ์น้ำแล้งในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่การเกษตรในที่ลุ่มต่ำยังมีนาข้าวรอการเก็บเกี่ยวอีกกว่าแสนไร่ ซึ่งเกษตรจังหวัดได้ประสานกับชลประทานจังหวัด ให้ชะลอการะบายน้ำเข้าทุ่งไว้ก่อน โดยเกษตรกรจะทำการเก็บเกี่ยวผลผลิต ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กันยายน นี้ โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด ทั้งพื้นลุ่มและพื้นที่ดอน เนื่องจากความเดือนร้อนของเกษตรและประชาชนมีความแตกต่างกัน  มิใช่ดูจากการรายงานตัวเลขเพียงอย่างเดียว              อย่างไรก็ตาม จากสภาพพื้นที่ของสุพรรณบุรี ลักษณะส่วนใหญ่ เป็นที่ราบลุ่มต่ำ และมีบางส่วนเป็นที่ราบสูง ดังนั้นเมื่อเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานาน ๆ จึงมักจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและดินถล่มตาม มาสร้างความเสียหายแก่พื้นที่เพาะปลูกและทรัพย์สินต่างๆของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการ ระดมความเห็นพร้อมเตรียมแผนรองรับสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และประชาชนได้อย่างทันท่วงที
 เกรียงไกร ก่อเกียรติตระกูล บรรณาธิการข่าว 
เรวัติ น้อยวิจิตร Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com 081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น