วันจันทร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มอบทุน และวัสดุอุปกรณ์ โครงการ อาหารกลางวัน ณ โรงเรียนวัดแก้ว
            เมื่อ 100900 ก.ย.61 พ.อ.เสน่ห์  บำรุงกิจ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.พ. (ท.) มอบหมายให้ น.อ.หญิง ลักขณา  นาคพิทักษ์ รอง หน.กลุ่มงานบริหารงานบุคคลและสนับสนุนทั่วไป   ร่วมพิธีรับมอบทุน และวัสดุอุปกรณ์ โครงการ อาหารกลางวันสำหรับนักเรียนด้อยโอกาส ให้กับ โรงเรียนวัดแก้ว  โรงเรียนวัดหนองราชวัตร

           โดยสำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ร่วมกับสมาคมวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ สุพรรณบุรี ณ โรงเรียนวัดแก้ว ต.ทับตีเหล็ก อ.เมืองสุพรรณบุรีอำนวย  เดชทองคำ  ศูนย์ข่าวท้องถิ่นออนไลน์  รายงาน
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น