วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561

อุบลราชธานี นายอภัย วุฒิโสภากร นอภ.ศรีเมืองใหม่ มอบบัตร ปชช.ให้คุณยายคำแปรง แสงทอง อายุ 76 ปี           วันที่ 7ก.ย. 61 เวลา 13.30 นายอภัย วุฒิโสภากร . นอภ.พร้อมสมาชิก กาชาด นำคุณยายคำแปรง แสงทอง อายุ 76 ปี เพิ่มชื่อเข้าทะเบียนบ้าน และถ่ายรูป ประจำตัวประชาชน ได้เป็นคนไทย เนื่องจากที่ผ่านมา ไม่มีใครดำเนินการให้ หลังจากที่สมาชิกกาชาดศรีเมืองใหม่ ได้ไปเยี่ยม คุณยายซึ่งเป็นผู้ยาก ไร้ ไม่มีชื่อในทะเบียนและไม่มีบัตรประชาชน จึงพาเข้าพบนายอำเภอ สอบสวนด้วยตนเอง พบว่ามีพี่น้อง เป็นคนไทยยังมีชีวตอยู่ 2คน และได้ประชุมประชาคม ชาวบ้านฟ้าห่วนให้การรับรอง เอกฉันท์ นายอำเภอจึงเพิ่มชื่อและทำบัตรฯ ให้ ทำให้คุณยายดีใจ จนนำ้ตาไหล ที่จะได้รับความช่วยเหลือ/สิทธิต่างๆ เหมือนผู้สูงอายุคนอื่นๆ           ขอขอบคุณสมาชิกกาชาด ทุกคนที่เอาใส่ใจ คนยากไร้ และมอบเงิน 1,000บาทให้คุณยายเป็นค่าเดินทางไปใช้สิทธิรักษาอาการป่วย จากโรงพยาบาล รัฐฟรี ต่อไป อีกด้วย
อำนวย  เดชทองคำ  ศูนย์ข่าวท้องถิ่นออนไลน์  รายงาน
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น