วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561

สุพรรณบุรี เดินหน้า “รณรงค์ ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”อย่างต่อเนื่อง             นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดสุพรรณบุรีขับเคลื่อนการลดใช้ถุงพลาสติก และงดใช้โฟมบรรจุอาหาร รวมถึงการให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชน ผู้บริโภค เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนการใช้บรรจุภัณฑ์ หรือภาชนะที่ใช้ซ้ำได้ ภายใต้โครงการ การทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม กิจกรรมรณรงค์ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงมหาดไทย พร้อมกำหนดให้เป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำของหัวหน้างานภาครัฐ  ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีพิจารณาแล้วเห็นว่า การลดใช้ถุงพลาสติกและงดใช้โฟมในการบรรจุอาหารจะเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม และโดยเฉพาะต่อสุขภาพของประชาชนและผู้บริโภคในจังหวัด จึงเข้าร่วมโครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม และใช้ชื่อกิจกรรมว่า “สุพรรณบุรีรวมใจ ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก และโฟม” โดยที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ตามบริเวณตลาดสดในจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งได้รับความร่วมมือจากพ่อค้าแม่ค้าเป็นอย่างดี
                  อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน จึงขอเชิญชวนทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน พ่อค้าแม่ค้า และประชาชนร่วม “รณรงค์ ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” โดยการหันมาใช้ถุงผ้า ตะกร้า หรือปิ่นโตใส่สิ่งของแทน เนื่องจากพลาสติก กล่องโฟม ต้องใช้เวลาในการย่อยสลายนานและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง

 เกรียงไกร ก่อเกียรติตระกูล บรรณาธิการข่าว 
เรวัติ น้อยวิจิตร Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com 081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น