วันอังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561

สุพรรณบุรี รวมพลขบวนรถพ่วงข้างรถกระแทะรถอ๊อฟโรดรณรค์ป้องกันไข้เลือดออก             ที่โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี  ว่าที่ร้อยตรีธราธร แข็งขัน นายอำเภอบางปลาม้า นายทรงวุฒิ โอภาส สาธารณสุขอำเภอบางปลาม้า หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ อสม.คณะครู นักเรียน และประชาชน อ.บางปลาม้า ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์รวม พลังจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต  พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9  วันที่ 13 ตุลาคม 2561  ตามโครงการสาธารณสุข 100 ปี หมออนามัยห่วงใยประชาชน สร้างชุมชนปลอดขยะขจัดภัยไข้เลือดออกและมาลาเรีย ปี 2562 พิธีเปิดมียุงลายยักษ์บินออกมาหน้าเวที มีเด็กนักเรียนร่วมกับเจ้าหน้าที่ อสม.แต่งกายเป็นลูกยุงลาย ตามออกมาไล่กัดประธานและแขกผู้มีเกียรติที่อยู่บนเวที จากนั้นท่านนายอำเภอได้ใช้เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องพ่นไดร์ไอซ์ มาฉีดพ่นแทนเครื่องพ่นยุงจนยุงยักษ์ตาย              จากนั้นว่าที่ร้อยตรีธราธร แข็งขัน นายอำเภอบางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมกันปล่อยขบวนรณรงค์ ในขบวนประกอบด้วย รถจักรยานยันต์พ่วงข้าง รถกระแทะ  และรถอ๊อฟโรด ติดป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ชาวบ้านช่วยกันกำจัดลูกน้ำยังลาย และทำลายแหล่งเพราะพันธุ์ยุงลาย เพื่อป้องกันไข้เลือดออก ขบวนได้วิ่งไปในชุมชน พร้อมกับได้แจกแผ่นพับเอกสารวิธีการป้องกันยุงลายและไข้เลือดออกให้กับชาวบ้าน นอกจากนี้ยังแจกทรายอะเบธ ให้กับชาวบ้านนำไปใส่ภาชนะที่ใส่น้ำในครัวเรือน เพื่อเป็นการป้องกันลูกน้ำยุงลาย  

              เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รวมพลังสร้างสุขภาพป้องกันโรค และร่วมกันป้องกันโรคที่นำโดยยุงเป็นพาหะ ทุกชุมชนและครัวเรือนช่วยกันกำจัดยุงลายและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย กิจกรรมในครั้งนี้จะทำให้ประชาชนได้ตระหนักรู้ วิธีการป้องกันตนเองและครอบครัวจากโรคไข้เลือดออก ทุกภาคส่วนจึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นพร้อมกันทุกอำเภอเพื่อป้องกันและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายอย่างต่อเนื่อง


  
 ภัทรพล  พรมพัก/ สุพรรณบุรี
เรวัติ น้อยวิจิตร Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com 081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น