วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561

พล.อ.ดร.ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผบ.นทพ. และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของ นพค.๑๕ สนภ.๑ นทพ.            เมื่อ ๒๔ ต.ค.๒๕๖๑  : บก.ทท.(นทพ.) โดย พล.อ.ดร.ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผบ.นทพ. และคณะ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของ นพค.๑๕ สนภ.๑ นทพ. และรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติในห้วงที่ผ่านมา พร้อมกล่าวให้โอวาสแก่กำลังพลของ นพค. ๑๕ฯ และ วส.๙๓๔ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจกับกำลังพลในการปฏิบัติงาน

             พร้อมกันนี้ยังได้เยี่ยมชมการสาธิตการผสมเที่ยมโคจากเจ้าหน้าที่ชุดผสมเทียมของหน่วย โดยมี พล.ต. สำราญ ไชยริปู ผอ.สนภ.๑ นทพ.พ.อ.อนุมาศ พินิจชอบ ผบ.นพค. ๑๕ สนภ.๑ นทพ. พ.อ. เกียรติศักดิ์ พรมตวง หน.วส. ๙๓๔ สนภ.๑ นทพ.พร้อมกำลังพลฯ ร่วมให้การต้อนรับ ณ นพค.๑๕ สนภ.๑ นพท.


 


 
  อำนวย  เดชทองคำ  ศูนย์ข่าวท้องถิ่นออนไลน์  รายงาน
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น