วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561

สระบุรี กองพันทหารม้าที่11 จัดกิจกรรมปลูกปอเทือง เพื่อให้เหลืองอร่ามใน “ วันดินโลก ” ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑             สระบุรี กองพันทหารม้าที่11 กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ จัดกิจกรรมปลูกปอเทือง เพื่อให้เหลืองอร่ามใน “วันดินโลก” ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

              พ.ท.อิทธิพล นามภูงา ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่11กรมทหารม้าที่4รักษาพระองค์(ม.4 พัน.11รอ. )นำกำลังพลและครอบครัวจัดกิจกรรมการปลูกปอเทือง เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการปรับสภาพ และการบำรุงรักษาพื้นดิน ให้มีความเหมาะสมต่อการเพาะปลูก โดยดำเนินการปลูกภายในพื้นที่ว่างของหน่วยและพื้นที่ว่างตามบ้านพักกำลังพล เพื่อให้ปอเทืองที่ปลูกผลิดอกสีเหลืองอร่ามบานสะพรั่งทั่วทั้งแผ่นดิน ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ซึ่งตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร


               ซึ่ง องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปี เป็น “วันดินโลก” ( World Soil Day ) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเทิดพระเกียรติพระวิริยอุตสาหะของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของทรัพยากรดิน ต่อการพัฒนาด้านการเกษตร โภชนาการและความมั่นคงทางอาหาร และน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการพัฒนาทรัพยากรดิน โดยเฉพาะการพัฒนาด้านการเกษตร ที่ได้ทรงศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการดินและปัญหาทรัพยากรดินมากว่า ๗๐ ปี โดยเน้นจัดกิจกรรมที่เชื่อม โยงกับศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในการนี้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้อนุมัติให้ กองทัพบก สนับสนุนการจัดกิจกรรม และเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องใน วันดินโลก เพื่อน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อ พสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้

(คนธรรมดา  ม้าตัวเดียว)   บรรณาธิการข่าว 
เรวัติ น้อยวิจิตร Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com 081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น