วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2561

สระบุรี พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาล ที่ 9
            สระบุรี  พสกนิกรทุกหมู่เหล่า กว่าพันคนร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
         


           เมื่อ13ต.ค.61 นายแมนรัตน์  รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้นำส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กร สมาคม ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระบุรี   ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี
     


         โดยในเวลา 19.00 น.ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีประธานในพิธีถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมนำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จากนั้นผู้เข้าร่วมพิธียืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที และดนตรีบรรเลงเพลงพระผู้ทรงเป็นนิรันดร์
       

            ทั้งนี้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าพร้อมใจกันใส่เสื้อสีเหลืองมาร่วมพิธีเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระทัยอันยิ่งใหญ่และเปี่ยมด้วยพระเมตตา ต่อพสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะจังหวัดสระบุรี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจถึง 14 โอกาส


              นอกจากนี้ยังได้พระราชทานอาชีพเลี้ยงโคนมในพื้นที่แห่งนี้ ซึ่งถือเป็นต้นกำเนิดตำนานคาวบอยเมืองไทย ที่เกิดจากพระราชวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงเล็งเห็นว่าอาชีพการเลี้ยงโคนมจะช่วยให้ชาวไทยได้บริโภคอาหารที่มีคุณค่า ทั้งยังช่วยให้เกษตรกรไทยได้มีอาชีพที่มั่นคงและเป็นหลักแหล่ง ไม่ต้องบุกรุกทำไร่เลื่อนลอย จึงก่อเกิด "อาชีพโคนม” อาชีพพระราชทานที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทยมายาวนานและยั่งยืน และนอกจากนี้ยังได้พระราชทานแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา จังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขให้รอดพ้น และสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างพออยู่พอกิน อันเป็นจุดกำเนิดของทฤษฎีใหม่แห่งแรกในประเทศไทย

(คนธรรมดา  ม้าตัวเดียว)   บรรณาธิการข่าว 
เรวัติ น้อยวิจิตร Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com 081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น