วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561

พระราชปรีชามุนี ตรวจเยี่ยมการสอบธรรมสนามหลวงนักธรรมชั้นตรี (สมัยที่ 1) ประจำปี 2561            วันนี้ 18 ตุลาคม 2561 หลวงพ่อเจ้าคุณพระราชปรีชามุนี เจ้าคณะจังหวัดเลย ออกตรวจเยี่ยมการสอบธรรมสนามหลวงนักธรรมชั้นตรี (สมัยที่ 1) ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 18-21 ตุลาคม 2561 ณ สนามสอบวัดศรีวิชัยวนาราม และสนามสอบวัดศรีบุญเรือง อ.เมืองเลย จ.เลย            เวลา 12.30 น. หลวงพ่อเจ้าคุณพระราชปรีชามุนี เจ้าคณะจังหวัดเลย เป็นประธานให้โอวาทแก่พระภิกษุ-สามเณร ในการเปิดสอบธรรมสนามหลวงนักธรรมชั้นตรี (สมัยที่ 1) ประจำปี 2561 สนามสอบวัดศรีบุญเรือง โดยมีพระครูปริยัติกิจวรวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอวังสะพุง เป็นประธานสนามสอบฯ ณ วัดศรีบุญเรือง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

 


 อำนวย  เดชทองคำ  ศูนย์ข่าวท้องถิ่นออนไลน์  รายงาน
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น