วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561

สระบุรี มอบเครื่องอุปกรณ์บริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย            สระบุรี  ผู้ว่าราชจังหวัดสระบุรีพร้อมคณะเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีและ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มอบเครื่องอุปกรณ์บริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

            เมื่อวันที่30 ตุลาคม2561 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดสระบุรีคณะเหล่ากาชาดสระบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความคงของมนุษย์สระบุรี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสระบุรี  ตำรวจ ทหาร  เทศบาลตำบลหินกอง  เทศบาล ตำบลหนองแค กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมมอบเครื่องอุปกรณ์บริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย เมื่อวันที่28ตุลาคม2561 เวลา 02.00น. เสียหาย1หลัง เสียบางส่วนอีก1หลัง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ


             ขณะนี้ ร.ต.เสกสม อินทสนธิ ซึ่งเป็นคุณพ่อ นางสาวพจนี  อินทสนธิ ไปป่วยนอนอยู่โรงพยาบาลสระบุรี เนื่องจากสูดเอาควันเข้าไปมากทำให้หายใจติดขัด แพทย์จึงสั่งให้นอนรักษาตัวจนกว่าจะปลอดภัย ผู้ว่าฯได้สั่งการให้หน่วยงานราชการหาทางช่วยเหลือที่สามารถดำเนินตามระเบียบราชการและได้ฝากให้เทศบาลตำบลหินกองส่งเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการทำความสะอาดและเคลียร์พื้นที่พร้อมให้ส่งช่างเทศบาลเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอัคคีภัยเป็นการเร่งด่วนพร้อมให้ประสานภาคเอกชนที่มีความประสงค์ที่จะได้ร่วมช่วยเหลือให้มาแจ้งความประสงค์ได้ที่เทศบาลตำบลหินกอง หรือประสานงาน มาที่ ศูนย์ดำรงธรรมและสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีจะเป็นผู้ประสานงานและดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยหลังจากนี้ให้เริ่มดำเนินได้ทันที

             ทางด้านนายยชญ์ธเนศ แจ้งเจนศิลป์ธนา  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหินกองได้สั่งการให้พนักงานเริ่มรื้อถอนบ้านหลังดังกล่าวเพื่อความปลอดภัย และคุณพจนี  อินทสนธิ ได้กราบขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีและนายกเหล่ากาชาดสระบุรีและคณะพร้อมขอบคุณทางเทศบาลตำบลหินกองเทศบาลตำบลหนองแคและนายก. อบต  ข้างเคียงที่ให้การช่วยเหลือในการดับเพลิงและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคในครั้งด้วย(คนธรรมดา  ม้าตัวเดียว)   บรรณาธิการข่าว 
เรวัติ น้อยวิจิตร Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com 081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น