วันพุธที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561

นายชายสิทธิ์. สุวรรณโชติ ลงพื้นที่บ้านนาม่วง เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี               วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 09:30 น.นายชายสิทธิ์. สุวรรณโชติ นายอำเภอดอนตาล ลงพื้นที่บ้านนาม่วง เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับชาวบ้านในการร่วมใจพัฒนาชุมชนปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามและเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี ณ บ้านนาม่วง หมู่ 6 ต.ดอนตาล


 


 อำนวย  เดชทองคำ  ศูนย์ข่าวท้องถิ่นออนไลน์  รายงาน
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น