วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2561

อำเภอดอนตาล ประชุมปรึกษาหารือการจัดงาน “ ลอยกระทง ” ณ อุทยานสมเด็จย่า            วันที่ 27 ตุลาคม 2561 เวลา 14:00 น.นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอดอนตาล พร้อมคณะกรรมการพัฒนาอุทยานฯ ลงพื้นที่และร่วมประชุมปรึกษาหารือการจัดงาน “ลอยกระทง” ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ อุทยานสมเด็จย่า(ฐานวรพัฒน์)


 อำนวย  เดชทองคำ  ศูนย์ข่าวท้องถิ่นออนไลน์  รายงาน
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น