วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561

พลเอกองอาจ พงษ์ศักดิ์ จัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน            วันนี้ (29 ต.ค. 61) ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มีการจัดงานต้อนรับพลเอกองอาจ พงษ์ศักดิ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานอนุกรรมการจัดทำโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน เขต 11 และคณะฯ ในโอกาสลงพื้นที่เพื่อให้กำลังใจ และตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดสุพรรณบุรี การก่อสร้างร้านค้าชุมชนวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พร้อมทั้งเยี่ยมชมโบราณสถานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ โดยมีนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนายนพฤทธิ์ ศิริโกศล ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี นายสุจินต์ วาจากิจ นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี นายเอกพันธุ์ อินใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน พี่น้องประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ


             หลังจากนั้นคณะเยี่ยมชมได้เดินทางไปยังบ้านทับตีเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เพื่อให้กำลังใจ และตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการลานตากพืชผลทางการเกษตร ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดสุพรรณบุรี


 


เกรียงไกร ก่อเกียรติตระกูล บรรณาธิการข่าว 
เรวัติ น้อยวิจิตร Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com 081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น