วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561

นางศิริลักษณ์ พึ่งเนียม นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านตาก ลงพื้นที่เยี่ยมผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส             วันนี้ (12 ต.ค. 61) เวลา 14.00 น. กิ่งกาชาดอำเภอบ้านตาก คณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านตาก ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน นางสาวผ่องฉวี มูลตา ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ณ บ้านเลขที่ 67/1 ม.15 ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก มอบเครื่องอุปโภค บริโภค พร้อมเงินช่วยเหลือจำนวน 2,000 บาท


อำนวย  เดชทองคำ  ศูนย์ข่าวท้องถิ่นออนไลน์  รายงาน
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น