วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพหล่อพระประธานศาลาหลังใหม่ วัดด่านช้าง            ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพหล่อพระประธานศาลาหลังใหม่วัดด่านช้าง ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
     
            เนื่องจากทางวัดด่านช้างและคณะกรรมการวัด ได้จัดให้มีการหล่อพระประธานปางอู่ทอง หน้าตักกว้าง 60 นิ้วเมตรสูง 2 เมตร จึงบอกบุญมายังท่านผู้ใจบุญและผู้มีศรัทธา ได้มาร่วมสมทบทุนเป็นเจ้าภาพหล่อพระประธาน เพื่อให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
   
            สุดท้ายนี้ขอความเจริญรุ่งเรือง ความร่มเย็นเป็นสุขความก้าวหน้าในชีวิต ทั้งทางอาชีพ ทางทรัพย ์ทางธรรมและความสมหวังในสิ่งอันดีงาม. จงบังเกิดแด่ท่านและครอบครัว. ตลอดกาลและนานเทอญ


           กำหนดการ. 

           วันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม. พ.ศ 2561 (แรม 7 ค่ำ เดือน 1)  เวลา 13. 29 น. ทำพิธีหล่อพระประธาน ประธานฝ่ายสงฆ์ พระครูโสภณ. คชเขต รองเจ้าคณะอำเภอด่านช้าง และ เจ้าอาวาสวัดด่านช้าง  พระอาจารย์สมคิด. โชติวันโส สำนักสงฆ์โพธิธรรม


รตนพร ร่มโพธิ์ บรรณาธิการ
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น