วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561

มุกดาหาร จัดพิธีบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี            วันที่ 21 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น.นายศักดิ์สิทธิ์  สกุลลิขเรศสีมา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จย่าที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยมี นายศุภกร  มูลสุวรรณ  นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ปลัดจังหวัดมุกดาหาร นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ  อุทยานสมเด็จย่า (ฐานวรพัฒน์) บ้านนาม่วง  หมู่ที่ 6  อำเภอดอนตาล  จังหวัดมุกดาหาร 
 
  อำนวย  เดชทองคำ  ศูนย์ข่าวท้องถิ่นออนไลน์  รายงาน
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น