วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ชมรมผู้สูงอายุอำเภอบ้านตาก ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดตั้งเป็นกองทุน เพื่อผู้สูงอายุ/ผู้พิการในเขตตำบลตากออก
              วันพฤหัสบดีที่18 ตุลาคม2561 นายทองใบเที่ยงคืนประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอบ้านตากพร้อมด้วย นางอมรา มหาวรรณ ประธานกองทุนศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุตำบลตากออก หน่วยงานต่างๆผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่น ร่วมกันจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนเยี่ยมผู้สูงอายุ/ผู้พิการในเขตตำบลตากออก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาทุนทรัพย์ในการเยี่ยมผู้สูงอายุ/ผู้พิการในเขตตำบลตากออก
 

             โดยมี กรรมการที่ปรึกษาให้เกียรติมาร่วมงานคือ ดร.เกศราภรณ์ พลสีลาประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดลำพูน ซึ่งปัจจุบันช่วยราชการที่โรงพยาบาลบ้านตาก สจ.ไพโรจน์ ยมเกิด ผอ.ชาคริต คำนวณศิลป์ ผอ.โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคาร รอง ผอ.พงษ์ศักดิ์ ทิพยเนตร และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลตากออก ซึ่งจำนวนเงินที่ได้จากการทอดผ้าป่าในครั้งนี้เป็นจำนวนเงิน54,268บาท(ยังมีทยอยส่งมาอีกค่ะซึ่งจะสรุปยอดให้ทราบภายหลัง) 


 อำนวย  เดชทองคำ  ศูนย์ข่าวท้องถิ่นออนไลน์  รายงาน
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น