วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561

อำเภอบ้านตาก จัดพิธีทำบุญตักบาตร และ วางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช          วันนี้ (23 ต.ค. 61) เวลา 06.49 น.  อำเภอบ้านตากจัดพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม นายอำเภอบ้านตาก เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรฯ พร้อมด้วย นางศิริลักษณ์ พึ่งเนียม นายกกิ่งกาชาด อ.บ้านตาก ผกก.สภ.บ้านตาก หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กิ่งกาชาดอำเภอ ท้องที่ ท้องถิ่น และประชาชน เข้าร่วมประกอบพิธี ณ วัดวังมะกอก ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก


           เวลา 08.59 น. นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม นายอำเภอบ้านตาก เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ ลานพระบรมรูปฯ ที่ว่าการอำเภอบ้านตาก โดยมี นางศิริลักษณ์ พึ่งเนียม นายกกิ่งกาชาด อ.บ้านตาก ผกก.สภ.บ้านตาก หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กิ่งกาชาดอำเภอ ท้องที่ ท้องถิ่น และประชาชน ร่วมพิธีดังกล่าว เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อประชาชน


 อำนวย  เดชทองคำ  ศูนย์ข่าวท้องถิ่นออนไลน์  รายงาน
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น